Når man snakker om bedre vilkår for børn i Danmark, så snakker man især om situationer som f.eks. mobning, som er blevet et vigtigere område de seneste år. Men herudover snakker vi også omkring skilsmissebørn, børn i alkoholramte familier eller børn, som på den ene eller anden måde, er blevet svigtet af deres omverden.

Alt sammen vigtigt, fordi vi er af den grundlæggende indstilling, at børn er Danmarks fremtid. Støtter vi ikke disse i deres opvækst, svigter vi et grundlæggende element i vores egen udvikling. Børn er unikke og fortjener en ordentlig opvækst, da omverdenens problemstillinger ikke er deres ansvar.

barn1

Det hele gælder om at vi står sammen, for sammen kan vi stoppe den svigt, som mange danske børn desværre stadig oplever. Undersøgelser viser nemlig stadig, at hver 10. barn er udsat for svigt! Svigt fra deres egne forældre eller samfundet, som ikke formår at give barnet den opvækst og støtte, som barnet har krav på. Alt svigt – igennem skilsmisse, alkoholproblemer, vold etc. – er noget som samfundet som en heldhed, kan være med til at behjælpe. Sammen er vi stærkere.


Samarbejdspartnere

Barnets Verden
Farveflora.dk


Vigtige telefonnumre

Børnetelefonen: Ring 116111

Alle børn kan ringe til børnetelefonen i tidsrummet 11.00 til 02.00. Her kan man snakke omkring alle sin problemer med mobning, vold, alkohol etc.


Den Blå Linje 70 100 130

Den Blå Linje relaterer sig til alkoholproblemer, og er åben for både alkoholmisbrugere og deres pårørende i tidsrummet 18.00 til 23.00.


MisbrugsBehandling

Igennem MisbrugsBehandling har du mulighed for at snakke omkring misbrug af f.eks. alkohol eller stoffer. Herudover få en henvisning til behandling i dit område.


LOKK

Oplever du at børn bliver udsat for vold, så har du et ansvar til at hjælpe. Dette kan LOKK være behjælpelig med på 70 20 30 82